x
Nie pokazuj więcej tej informacji

Wrocław, 26 lutego 2018 r.


                                                   Członkowie
                                                                                Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu

 

Szanowni Państwo

     Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu przedstawia projekt Statutu Spółdzielni z prośbą o zapoznanie się z jego zapisami oraz zgłaszania w formie pisemnej ewentualnych uwag i propozycji, co do jego treści, w terminie do 15 kwietnia 2018 r.

     Wszystkie zgłoszone uwagi i propozycje zostaną poddane wnikliwej analizie prawnej na skutek której, w przypadku pozytywnej opinii, znajdą one odzwierciedlenie w zapisach projektu Statutu, który zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu celem jego zatwierdzenia w drodze głosowania w czerwcu 2018 roku.

     W lipcu 2017 roku Sejm RP uchwalił nowe prawo o spółdzielniach mieszkaniowych, które weszło w życie 9 września 2017 roku. Ustawodawca dał spółdzielniom mieszkaniowym czas na dostosowanie swoich statutów do wymogów nowego prawa - 12 miesięcy licząc od daty wejścia w życie nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

   Projekt nowego w praktyce Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu został opracowany w oparciu o założenie jego uniwersalności. Chodziło o to, by w przyszłości ewentualne kolejne zmiany w prawie o spółdzielniach mieszkaniowych nie pociągały za sobą konieczności opracowywania nowego Statutu.

     Nasz dotychczasowy Statut od wielu lat ulegał wielu zmianom i obecnie nie przystaje do wymogów nowego prawa.

     Zarząd Spółdzielni liczy na Państwa aktywność przy opracowywaniu ostatecznej wersji tego najważniejszego dla naszej Spółdzielni dokumentu. Czekamy na Wasze uwagi i propozycje.

Projekt nowego Statutu do pobrania pod tym linkiem:  http://sm-budowlani.pl/zalacznik/1563 

                                         Z poważaniem
                                         Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu

 

Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu.

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI" we Wrocławiu informuje, że w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z dnia 25.08.2017, poz. 1596), Statut Spółdzielni oraz regulaminy stosowane są z uwzględnieniem ww. przepisów.

KOMUNIKAT

Z dniem wejścia w życie ustawy z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy  - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze członkostwo w spółdzielni powstaje z mocy prawa. Członkiem zostaje każdy, kto nabędzie jedno z wymienionych w ustawie praw do lokalu. Członkami z mocy prawa stają się także osoby, które dotąd nimi nie były, ale aktualnie posiadają spółdzielcze lokatorskie badź własnościowe prawo do lokalu. Ustawodawca wykreślił obowiązek składania deklaracji (za wyjatkiem odrebnej własności lokalu), wpłaty udziałów i wpisowego. Z chwilą wejścia w życie ustawy, członkostwo w spółdzielni tracą osoby będące członkami ale nie posiadające żadnego tytułu prawnego do lokalu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek informacyjny dotyczący art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych  Administrator Danych Osobowych Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI" we Wrocławiu informuje: 

 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI" we   Wrocławiu,  ul. Komuny Paryskiej 15.  

 2.Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane są do prawidłowej realizacji celu SM "BUDOWLANI", wynikającego z ustawy o społdzielniach mieszkaniowych, ustawy prawo spółdzielcze oraz Statutu SM "BUDOWLANI", tj. zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni oraz ich rodzin oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów, przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni.  

 3.Członek Spółdzielni, jak i osoba niebędąca członkiem Spółdzielni ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "BUDOWLANI" we Wrocławiu oraz do ich poprawiania.  

 4.Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy prawo  spółdzielcze oraz Statutu SM "BUDOWLANI".  

INFORMACJA

Zawarte na naszych stronach informacje w większości dostępne są dopiero po zalogowaniu się przez członka Spółdzielni. Informacje o charakterze ogólnym, formularze, regulaminy, informacje o przetargach, komunikaty, kontakty czy galeria dostępne są bez potrzeby logowania.
Członkowie Spółdzielni po otrzymaniu w Dziale Czynszów indywidualnych haseł mają dostęp do zawartej na tej stronie informacji tylko dla członków. Po więcej informacji zapraszamy na podstronę
http://www.sm-budowlani.pl/aktualnosci/serwis-informacji-czynszowej-sic

 

Aktualności

Nasza siedziba

SM "Budowlani"
ul. Komuny Paryskiej 15
50-451 Wrocław
 

tel. 71/ 342 48 91 lub 96, 95
fax 71/ 342 48 76
e-mail: sekretariat@sm-budowlani.pl

Przyjmowanie interesantów
pon. 9.00-17.00; wt.- pt. 7.00-15.00

Foto flash

Przetargi


Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania naszej witryny, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies
Zamknij X